TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN VỚI REGORAFENIB

Thời lượng

01 ngày

Chi tiết

18:30 - 20:00 THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2020

Kính mời Quý bác sỹ tham dự hội thảo khoa học trực tuyến Gặp gỡ chuyên gia với chủ đề:

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN VỚI REGORAFENIB

CHƯƠNG TRÌNH: 

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

18:30 – 18:35

Khai mạc chào mừng

TS.BS. Trần Thắng

 

18:35 – 19:00

Tối ưu hiệu quả trong điều trị đại trực tràng di căn: Vai trò của Regorafenib

Dr. Axel Grothey

 

19:00 – 19:25

Chia sẻ ca lâm sàng

Dr. Lam KO

 

19:25 – 19:40

Tiềm năng hứu hẹn của TKI trong điều trị mCRC và ung thư tiêu hóa

Dr. Yong WP

 

19:40 – 19:55

Thảo luận chuyên gia

Các chuyên gia

19:55 – 20:00

Tổng kết

TS.BS Trần Thắng

Link truy cập

http://go.bayer.com/crc0608

Mời Quý vị xem lại video của những Chuyên gia nhiều kinh nghiệm trên thế giới:

Bài 1: Tối ưu hóa điều trị với Regorafenib trong Ung thư đường tiêu hóa của Bác sĩ Axel Grothey - Viện Nghiên cứu và Trung tâm ưng thư Tây Hoa Kỳ
Bài 2: Tương lai của Regorafenib và các chất ức chế TKI khác trong điều trị Ung thư đường tiêu hóa của Bác sĩ Yong Wei Peng - Viện Ung thư - Đại học Quốc Gia Singapore
Bài 3:  Chia sẻ các ca lâm sàng - Vai trò của regorafenib trong Ung thư đường tiêu hoa Bác sĩ Lam Ka On -  Bệnh viện Queen Mary và Khoa Ung Bước - Đại học Hong Kong

Trân trọng!

Những điểm chính

  • 18:35 – 19:00 Tối ưu hiệu quả trong điều trị đại trực tràng di căn: Vai trò của Regorafenib Dr. Axel Grothey
  • 19:25 – 19:40 Tiềm năng hứu hẹn của TKI trong điều trị mCRC và ung thư tiêu hóa Dr. Yong WP

Điều kiện tham gia khóa học

  • Các cán bộ y tế quan tâm

TỐI ƯU HÓA ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN VỚI REGORAFENIB