TÀI LIỆU KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN "CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19, VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG"

Chi tiết


Kính gửi Quý đại biểu,
 Viện Ung thư Quốc Gia phối hợp cùng Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo liên tục trực tuyến:
CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG 
"Để không ai bị bỏ lại phía sau" vào ngày 24/9 & 1/10/2021.
 
Dưới đây là link tải tài liệu và clip khóa học cho các đại biểu, điều dưỡng, nhân viên y tế quan tâm:
 
Trân trọn cảm ơn!

TÀI LIỆU KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN "CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19, VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG"