KHÓA TẬP HUẤN GHI NHẬN UNG THƯ TRẺ EM - CHILDGICR

Chi tiết

Kính gửi quý đồng nghiệp và các bác sĩ,

Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K trân trọng thông báo thông tin về khóa tập huấn Ghi nhận ung thư trẻ em do Viện Ung thư Quốc gia phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và Bệnh viện Nhi St Jude (SJCRH) tổ chức. Giảng viên là các chuyên gia quốc tế và Việt Nam về ghi nhận ung thư.

Đối tượng tham gia là các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế từ Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan. Ưu tiên cho những ứng viên đang làm việc liên quan đến ghi nhận ung thư quần thể ở trẻ em tại các quốc gia trên. Số lượng học viên dự kiến 30 người.

Khóa học sẽ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của ghi nhận ung thư quần thể ở trẻ em. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

  • Xác định các nguyên tắc ghi nhận ung thư quần thể và nắm được các bước cụ thể của ghi nhận ung thư trẻ em.
  • Mô tả gánh nặng ung thư trẻ em và xác định các nguồn thông tin chính.
  • Hiểu và áp dụng các nguyên tắc và việc ứng dụng để phân loại và xác định giai đoạn các bệnh ung thư ở trẻ em.
  • Giải thích việc đánh giá, phân tích và sử dụng dữ liệu đã thu thập được.
  • Tiếp cận các mạng lưới hỗ trợ và đóng góp vào sự phát triển mạng lưới.

Khóa tập huấn sẽ được tổ chức miễn phí theo hình thức trực tuyến (online) từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 09 năm 2022, thời gian từ 13:30 đến 17h00 theo giờ Việt Nam (+7 GMT). Đơn đăng ký trực tuyến sẽ được mở từ nay đến ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Mọi chi tiết và đăng ký tham dự, vui lòng truy cập đường link dưới đây:

https://training.iarc.who.int/news-events/childgicr-childhood-cancer-registration-online-course-for-participants-from-vietnam-brunei-cambodia-indonesia-laos-malaysia-myanmar-the-philippines-singapore-and-thailand-apply-now/

Trân trọng cảm ơn!

Dear collleagues,

Vietnam National Cancer Institute (VNCI) in collaboration with the International Agency for Research on Cancer (IARC) and the St Jude Children’s Research Hospital (SJCRH) are pleased to announce the regional ChildGICR course on Childhood Cancer Registration. Faculty will be comprised of Vietnam and international experts in cancer registration and paediatric oncologists.

The course is intended for up to 30 participants. Health professionals from Vietnam, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand are invited to apply. Priority will be given to applicants involved in establishing or strengthening population-based cancer registration of childhood cancer in these countries.

The course will focus on the fundamentals of childhood cancer population-based registration. Upon completion, participants will be able to:

  • Define the principles of population-based cancer registration and illustrate the specifics of registration of childhood cancer
  • Describe childhood cancer burden and identify the key sources of information
  • Understand and apply principles and application of classification and staging of childhood cancers
  • Explain how collected data are validated, analysed and used
  • Access support networks of colleagues and contribute to their development

The training will be offered as an online course and there is no registration fee. The course will be delivered in five 3.5-hour online sessions from 1:30 pm to 5:00 pm (Indochina Time) on 5-9 September 2022. Interested candidates are invited to submit their application online form until 15 July 2022 by access below link:

https://training.iarc.who.int/news-events/childgicr-childhood-cancer-registration-online-course-for-participants-from-vietnam-brunei-cambodia-indonesia-laos-malaysia-myanmar-the-philippines-singapore-and-thailand-apply-now/

Thank you.

KHÓA TẬP HUẤN GHI NHẬN UNG THƯ TRẺ EM - CHILDGICR