CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN: TRIỂN VỌNG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN UNG THƯ PHỔI

Chi tiết

KÍNH GỬI: QUÝ BÁC SĨ/ DƯỢC SĨ   

Trân trọng mời quý cán bộ y tế tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “TRIỂN VỌNG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN UNG THƯ PHỔI”, gồm 2 buổi học liên tiếp, được phối hợp tổ chức bởi Viện Ung thư Quốc gia – Bệnh Viện K và AstraZeneca Việt Nam.

Đây là chương trình Đào tạo y khoa liên tục trực tuyến có cấp chứng nhận CME – mã số đào tạo B53.01 dành cho chuyên viên y tế trên toàn quốc tham dự ĐẦY ĐỦ 2 BUỔI HỌC.

Thời gian:

Buổi 113:00-15:30, thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020 

Buổi 218:30-20:30, thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 2020

Link đăng ký tham dự cả hai buổi: http://bit.ly/azvnlungambition

DANH SÁCH CHỦ TỌA VÀ BÁO CÁO VIÊN

Để đăng ký tham dự (cả hai buổi), vui lòng nhấn vào linkhttp://bit.ly/azvnlungambition

Hoặc quét mã QR code

Hẹn gặp Quý vị tại chương trình.

Trân trọng,

Viện Ung Thư Quốc Gia – Bệnh viện K


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN: TRIỂN VỌNG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN UNG THƯ PHỔI