Đánh giá kết quả điều trị phác đồ TCH trong điều trị bổ trợ ung thư vú có Her-2 dương tính

Tác giả

Lê Thị Yến

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 6

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả điều trị phác đồ TCH trong điều trị bổ trợ UTV có HER2 dương tính.
- Nhận xét một số độc tính của phác đồ TCH.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: BN UTV giai đoạn I – IIIA sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú triệt căn hoặc phẫu thuật bảo tồn kèm vét hạch nách hệ thống được điều trị bổ trợ bằng hóa chất phác đồ Docetaxel – Carboplatin – Trastuzumab tại bệnh viện K trong khoảng thời gian từ tháng 01/2014 đến hết tháng 05/2021, theo dõi đến hết tháng 05/2022.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: UTV nguyên phát được khẳng định bằng giải phẫu bệnh lý. Giai đoạn sau mổ I – II – IIIA theo phân loại của AJCC 2017. Được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú hoặc phẫu thuật bảo tồn kèm vét hạch nách hệ thống. Thể mô bệnh học thuộc loại ung thư biểu mô xâm lấn. Có HER2/neu dương tính xác định bằng IHC (3+) hoặc FISH (+) hoặc dual-ISH (+). Điều trị hóa chất bổ trợ docetaxel – carboplatin – trastuzumab 6 chu kỳ, duy trì trastuzumab đủ 1 năm. BN được điều trị xạ trị, nội tiết khi có chỉ định. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án ghi nhận quá trình điều trị. Chức năng gan, thận, tủy xương trong giới hạn bình thường. Chỉ số tống máu thất trái trước điều trị LVEF ≥ 55%.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN bỏ dở trong quá trình điều trị không phải vì lý do chuyên môn. BN mắc các bệnh cấp và mạn tính trầm trọng có nguy cơ tử vong trong thời gian gần như suy tim, suy gan, suy thận. Tiền sử đã từng mắc bệnh ung thư hoặc mắc một ung thư thứ hai trong quá trình điều trị.
- Thời gian: 01/2014 - 05/2022
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả, hồi cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện; n = 51