Đánh giá hiệu quả giảm đau và một số tác dụng không mong muốn của miếng dán Fentanyl trên bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại TT Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Hương

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Trung tâm Chăm sóc giảm nhẹ

Nhóm tác giả

Nguyễn Ngọc Duy, Đàm Minh Tịnh, Lê Tuấn Trung

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả giảm đau của miếng dán Fentany trên bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn.
- Ghi nhận một số các tác dụng không mong muốn của thuốc.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: BN ung thư giai đoạn muộn có đau được điều trị bằng miếng dán Fentanyl tại TTCSGN, Bệnh viện K từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán xác định ung thư giai đoạn muộn, tuổi >=18. Bệnh nhân được đánh giá đau mức độ nặng (điểm đau từ 7/10 theo
thước đo từ 0 đến 10-Numberical Rating Scale - NRS). Không được kiểm soát đau tối ưu bằng các thuốc opiods khác. Bệnh nhân sẵn sàng tham gia nghiên cứu tối thiểu 14 ngày. Bệnh nhân có năng lực giao tiếp bình thường. Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN đau bụng nghi có dấu hiệu ngoại khoa, bệnh nhân có bất kì can thiệp (ví dụ như phong bế thần kinh), thủ thuật hủy thần kinh liên quan đến đau do ung thư trước 2 tuần và trong thời gian tiến hành nghiên cứu. Bệnh nhân đang phối hợp phương pháp điều trị giảm đau khác như tia xạ, phẫu thuật, phong bế thần kinh, châm cứu. Bệnh nhân bị suy thận nặng (serium creatinine Scr>=1.5 lần bình thường, hay suy gan nặng (ALT và AST >=2.5 lần mức cao giới hạn bình thường). Bệnh nhân mẫn cảm hay dị ứng với các thành phần của miếng dán Fentanyl.
- Thời gian: 10/2021 đến 10/2022
- Địa điểm: Trung tâm Chăm sóc giảm nhẹ, BVK
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp, mô tả lâm sàng.
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện; n = 100