Đánh giá kết quả điều trị Pembrolizumab đơn trị sau bước 1 trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV

Tác giả

Đoàn Thị Tuyết

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 2

Nhóm tác giả

Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Cao, Quách Thị Dung

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thời gian sống bệnh không tiến triển của điều trị pembrolizumab sau bước 1 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV.
- Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả trên.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh được chẩn đoán UTPKTBN giai đoạn IV, điều trị hóa chất bước 1, sau thất bại điều trị hóa chất, chuyển điều trị miễn dịch thuốc Pembrolizumab bước 2,3,4.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN trên 18 tuổi. Các BN được chẩn đoán xác định là UTPKTBN có kết quả mô bệnh học. Được chẩn đoán giai đoạn IV theo kết quả chẩn đoán hình ảnh. Chỉ số toàn trạng PS (Perfomance Status): 0-2. Không có các bệnh cấp tính và mạn tính trầm trọng. BN mới điều trị miễn dịch lần đầu. BN có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. BN được điều trị Pembrolizumab ít nhất 2 chu kỳ, đã được chụp phim đánh giá đáp ứng theo tiêu chuẩn Recist. BN có bộc lộ PD-L1>1%
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đáp ứng các tiêu chuẩn trên. Phụ nữ có thai hoặc nuôi con bú. BN có kết hợp bệnh ung thư khác. BN có tiền sử mắc bệnh tự miễn. BN có di căn não đang tiến triển hoặc phụ thuộc cortisteroid. BN sử dụng vắc xin sống giảm độc lực trong vòng 28 ngày trước khi
bắt đầu điều trị Pembrolizumab. BN sử dụng các tác nhân kích thích miễn dịch hệ thống trong 4 tuần hoặc thuốc ức chế miễn dịch toàn thân trong 2 tuần trước khi bắt đầu truyền Pembrolizumab.
- Thời gian: 11/2019 đến 5/2022.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả loạt bệnh.
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện; n = 32