Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K năm 2021

Tác giả

Nguyễn Thị Tần

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Dược

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm về các yếu tố nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch,
nguy cơ chảy máu của bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại bệnh viện K.
- Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc chống đông trong dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh án được lưu tại c của bệnh nhân đã
ra viện thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ sau.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, được chẩn đoán xác định ung thư đại tràng hoặc ung thư trực tràng. Bệnh nhân có ít nhất 1 lần phẫu thuật điều trị ung thư tại chỗ tại bệnh viện K trong thời gian từ tháng 1/2021 – 6/2021.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông trước khi tiến hành phẫu thuật (không phải với mục đích dự phòng huyết khối sau phẫu thuật).
- Thời gian: 10/2021 đến tháng 1/2022,
- Địa điểm: Khoa Nội 4
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu
- Cỡ mẫu: lấy mẫu toàn bộ; n = 149