Xạ trị ung thư hạ họng thanh quản bằng kỹ thuật 3D-CRT (không dùng Electron) tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Văn Tình, Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Vật lý xạ trị

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát đánh giá ưu điểm của kỹ thuật xạ trị 3D CRT (không dùng Electron) so với kỹ thuật có dùng năng lượng Electron
- Trên các tiêu chí: Giá trị Dmax, Dmin, Dmean, phần trăm thể tích PTV nhận liều chỉ định, chỉ số phân bố liều đồng đều DI,HI, CI, liều lượng nhận của tuyến mang tai, tuyến nước bọt và số MU phát ra theo kế hoạch đã lập
- Đánh giá độc tính cấp của điều trị
- Triển khai rộng rãi trong chỉ định lập kế hoạch xạ trị cho ung thư đầu cổ

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân UT Hạ Họng - Thanh Quản có chỉ định xạ trị tại Bệnh viện K Tân Triều

- Thời gian: 2018

- Địa điểm: Khoa Vật Lý Xạ Trị, Khoa Xạ 1 - Bệnh viện K Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm

- Cỡ mẫu: n=30