Vai trò siêu âm đàn hồi sóng ngang trong chẩn đoán u tuyến giáp theo phân độ Tirads

Tác giả

Vũ Lê Minh

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:


- Đặc điểm hình ảnh siêu âm 2D và đàn hồi sóng ngang các nhân đặc tuyến giáp
- Giá trị của siêu âm đàn hồi mô sóng ngang trong chẩn đoán phân độ nhân đặc tuyến giáp từ Tirads 3 trở lên

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán nhân giáp. Được siêu âm 2D chẩn đoán nhân đặc tuyến giáp. Làm siêu âm đàn hồi mô sóng ngang (SWE) các nhân tuyến giáp từ Tirads 3 trở lên. Chọc kim nhỏ các tổn thương tuyến giáp từ TIRADS III theo bảng phân loại ACR 2017 dưới hướng dẫn siêu âm làm tế bào học. Đối với các bệnh nhân có nhiều nhân thì siêu âm và FNA các nhân nghi ngờ. Các nhân tuyến giáp TIRADS III phải có kết quả FNA và giải phẫu bệnh sau mổ. Đã được phẫu thuật tuyến giáp. Làm mô bệnh học sau mổ để so sánh chẩn đoán trước mổ.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân được chẩn đoán bướu độc tuyến giáp hoặc viêm tuyến giáp. Bệnh nhân không đồng ý làm tế bào học hoặc không đồng ý mổ. Bệnh nhân không đến tái khám theo hẹn.

- Thời gian: 6/2018 đến 6/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp, tiến cứu dọc

- Cỡ mẫu: n=86