Vai trò của 18FDG-PET/CT trong đánh giá đáp ứng điều trị u lympho ác tính không Hogkin tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Hữu Thường

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Y học hạt nhân

Nhóm tác giả

Lê Quang Sang, Lê Thị Thu Trang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh của 18-FDG PET/CT ở các bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin

- Vai trò của 18-FDG PET/CT trong đánh giá đáp ứng điều trị ở bệnh u lympho ác tính không Hodgkin

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin được chẩn đoán xác định tại Bệnh viện K, có kết quả giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin được chẩn đoán xác định bằng giải phẫu bệnh lý, chưa điều trị; được chụp PET/CT trước và sau điều trị; toàn trạng tốt (PS 0-2); không có bệnh lý nặng kết hợp; đồng ý tham gia vào nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin có bệnh lý ung thư khác trước đó; toàn trạng kém không tự phục vụ bản thân; có bệnh lý nặng kết hợp: lao , suy thận...; glucose máu > 8mmol/l; không thu thập đủ các tiêu chí nghiên cứu.

- Thời gian nghiên cứu: tháng 01/2021 - tháng 10/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu kết hợp hồi cứu, mô tả, cắt ngang

- Cỡ mẫu: thuận tiện