Ứng dụng vạt da cơ ngực lớn trong tái tạo mất chất sau phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ tại Khoa Ngoại Tai Mũi Họng, Bệnh viện K