Ứng dụng vạt da cơ ngực lớn trong tái tạo mất chất sau phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ tại Khoa Ngoại Tai Mũi Họng, Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tai Mũi Họng

Nhóm tác giả

Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Viết Chiến, Nguyễn Thu Hằng

Nội dung