Ứng dụng quy trình phát hiện ctDNA ở bệnh nhân ung thư tế bào gan giai đoạn I-IIA bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới

Tác giả

Nguyễn Văn Chủ

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung