Tình trạng nảy chồi u trong ung thư biểu mô tuyến vú thể ống xâm nhập

Tác giả

Lê Thị Uyên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nhóm tác giả

Nguyễn Văn Chủ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
Nhận xét liên quan giữa NCU với một số đặc điểm giải phẫu bệnh (GPB) của ung thư biểu mô (UTBM) tuyến vú thể ống xâm nhập
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
57 bệnh nhân được chẩn đoán UTBM thể ống xâm nhập, tại bệnh viện K, từ năm 2017 đến năm 2019
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến vú với chẩn đoán mô bệnh học xác định là UTBM thể ống xâm nhập; có tiêu bản nhuộm HE, PR, Her2/neu và Ki67; khối u vú nguyên phát và chưa được điều trị hóa chất trước mổ cắt u.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn trên; ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ; UTV tái phát hoặc cơ quan khác di căn tới vú; UTV ở nam giới.
- Thời gian: 2017 - 2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: n - 57