Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng trước phẫu thuật của bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2020-2021

Tác giả

Nguyễn Thị Dung

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư đường tiêu hóa trước phẫu thuật tại BVK cơ sở Tân Triều năm 2021.

- Mô tả chế độ ăn uống 1 ngày trước phẫu thuật của người bệnh ung thư đường tiêu hóa tại BVK cơ sở Tân Triều năm 2021

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: người bệnh trên 18 tuổi. Được chẩn đoán UTTQ, dạ dày, đại trực tràng bằng GPB trước phẫu thuật có chuẩn bị. Có khả năng nghe hiểu và truyền đạt. Đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Người bệnh vào mổ cấp cứu. Có chỉ định mở thông dạ dày. Mắc kèm ung thư khác. Có khiếm khuyết ảnh hưởng đến chỉ số nhân trắc như gù vẹo cột sống, mất chi thể, không đứng được. Hồ sơ bệnh án không đủ thông tin.

- Thời gian: 02/2021 - 11/2021

- Địa điểm: khoa Ngoại bụng 1, Ngoại bụng 2, BVK cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: theo công thức tính mẫu, n = 100