Thực trạng chăm sóc người bệnh u lympho không Hodgkin có hóa trị bằng phác đồ CHOP tại Khoa Nội Hệ tạo huyết

Tác giả

Hoàng Thị Thanh Huyền

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nhóm tác giả

Nguyễn Thanh Tùng, Đinh Thị Hòa

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Thực trạng chăm sóc người bệnh u lympho không Hodgkin có hóa trị bằng phác đồ CHOP và một số yếu tố liên quan

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: người bệnh >=18 tuổi, ung thư hạch điều trị hóa chất tại khoa, tự nguyện tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: người bệnh hạn chế nghe, nói, có bệnh lý tâm thần kinh. Có diễn biến nặng không thể tham gia phỏng vấn.

- Thời gian: 01/2021 - 08/2021

- Địa điểm: khoa Nội hệ tạo huyết, BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu

- Cỡ mẫu: theo công thức tính mẫu, n = 150