Thực trạng chăm sóc người bệnh Sarcoma xương điều trị hóa chất tại Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Thị Hường

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Nội - Nhi,Nhi

Nhóm tác giả

Đàm Thị Hoàn, Nguyễn Thị Bình, Hoàng Thùy Linh, Nguyễn Văn Bính, Đặng Thị Ngọc Mai

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích kết quả chăm sóc người bệnh sarcom xương điều trị hóa chất và một số yếu tố liên quan

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: người bệnh sarcoma xương có chỉ định điều trị hóa chất. Có khả năng trả lời được các câu hỏi.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: mắc các bệnh cấp và mạn tính trầm trọng có nguy cơ tử vong trong thời gian gần. Có tiền sử mắc bệnh ung thư hoặc mắc ung thư thứ hai trong quá trình điều trị.

- Thời gian: 01/2021 - 11/2021

- Địa điểm: khoa Nội Nhi, BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 84