Sống thêm và tái phát của bệnh nhân ung thư vú có bộ ba âm tính sau điều trị bổ trợ bằng phác đồ 4AC-4 Taxane

Tác giả

Lê Hồng Quang

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Vú

Nhóm tác giả

Lê Hồng Quang, Lý Thị Thu Hiền

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhằm đánh giá kết quả dài hạn của việc sử dụng phác đồ 4AC-4Taxane trong điều trị bổ trợ cho bệnh nhân ung thư vú có bộ ba âm tính giai đoạn I-IIIA thông qua phân tích về tái phát và sống thêm sau điều trị.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Lựa chọn vào nghiên cứu các bệnh nhân nữ mắc UTV nguyên phát trong giai đoạn 2010-2015, có mô bệnh học là ung thư xâm nhập, giai đoạn bệnh từ I-IIIA theo phân loại AJCC 2010. Tình trạng thụ thể nội tiết ER, PR được đánh giá qua nhuộm hoá mô miễn dịch bệnh phẩm mổ, dựa theo tiêu chuẩn của ASCO/CAP năm 2010 để xác định tình trạng thụ thể nội tiết âm tính. Tình trạng HER2 âm tính được xác định theo tiêu chuẩn của ASCO/CAP năm 2013 trên tiêu bản nhuộm hoá mô miễn dịch hoặc tiếu bản nhuộm FISH. Các bệnh nhân này được điều trị theo phác đồ thống nhất của Bệnh viện K [1], trong đó điều trị bổ trợ sử dụng phác đồ 4AC-4Taxane.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: các trường hợp ung thư vú thứ hai, ung thư vú thời kỳ thai nghén, hay đang cho con bú, các bệnh nhân có bệnh lý toàn thân nặng, bệnh nhân bỏ dở điều trị. Với các tiêu chuẩn được áp dụng kể trên, có 103 bệnh nhân được đưa vào phân tích.
- Thời gian: 2010-2015
- Địa điểm: Khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Số liệu được phân tích hồi cứu về các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bằng thống kê y học, đánh giá sống thêm và tái phát sau điều trị sử dụng phương pháp Kaplan - Meier sử dụng phần mềm SPSS 21.0.
- Cỡ mẫu: n=103