Sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử cung, kết quả bước đầu

Tác giả

Nguyễn Tiến Quang

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Bệnh viện K

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Báo cáo kết những kết quả đầu tiên của lập bản đồ bạch huyết và sinh thiết hạch cửa trong ung thư nội mạc tử cung.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm được thực hiện lập bản đồ bạch huyết và sinh thiết hạch cửa, sau đó được vét hạch một cách hệ thống, sử dụng một trong hai chất đánh dấu là mực xanh lam hoặc mực xanh lá.

- Thời gian: tháng 6-10/2020

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: sê ri can thiệp tiến cứu, không đối chứng.

- Cỡ mẫu: n = 20.