Sáng kiến cải tiến: Chế tạo và ứng dụng triển khai thiết bị cố định cho bệnh nhân xạ trị ung thư vùng ngực.