Quy trình chăm sóc bệnh nhân ung thư phế quản xạ trị tại khoa tổng hợp Tam Hiệp

Tác giả

Đào Sỹ Minh

Năm đề tài

2011

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Xạ Tổng hợp Tam Hiệp

Nội dung