Phân tích tình hình sử dụng thuốc của bệnh nhân phẫu thuật vú và phụ khoa tại bệnh viện K.

Tác giả

Nguyễn Quỳnh Hoa

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Dược

Nội dung