Phân tầng nguy cơ theo IHC4 và NPI trong ung thư vú giai đoạn I-II

Tác giả

Chu Thị Trang

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nhóm tác giả

Nguyễn Văn Chủ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét mối liên quan giữa các nhóm nguy cơ IHC4 với chỉ số tiên lượng Nottingham (NPI)
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: 226 bệnh nhân ung thư vú được phân tầng nguy cơ theo IHC4 bằng nhuộm HMMD với ER, PR, Her2neu, Ki67 và đánh giá mối liên quan với NPI.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: UTV nguyên phát giai đoạn I-II với chẩn đoán MBH là UTBM xâm nhập, nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) dương tính với thụ thể nội tiết; Có tiêu bản nhuộm HE và khối nến chứa bệnh phẩm đủ để nghiên cứu: Chưa được điều trị hóa chất và/hoặc xạ trị trước mổ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân không thỏa mãn các tiêu chuẩn trên; UTV tại chỗ, tái phát hoặc ung thư từ nơi khác di căn tới vú; UTV ở nam giới.
- Thời gian: 5/2017 đến 5/2019.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, hồi cứu
- Cỡ mẫu: n = 226