Phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo WHO 2017 và đánh giá tình trạng đột biến BRAF V600E

Tác giả

Phạm Thị Hân

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- So sánh phương pháp hóa mô miễn dịch sử dụng kháng thể BRAF V600E (VE1) với kỹ thuật sinh học phân tử Realtime PCR phát hiện đột biên gen BRAF V600E trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa tái phát, di căn

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân có chẩn đoán lần đầu là ung thư biểu mô tuyến giáp và được phẫu thuật tại khoa ĐTTYC, BVK cơ sở Quán Sứ

- Thời gian: 1/1/2019 đến 31/10/2019

- Địa điểm: Khoa GPB - TB, BVK cơ cở Quán Sứ

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên, có mục đích, n = 126