Nhận xét vai trò của sinh thiết kim dưới hướng dẫn siêu âm nội trực tràng trong chẩn đoán thư tuyến tiền liệt.

Tác giả

Nguyễn Văn Thi

Năm đề tài

2015

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung