Nhận xét tác dụng không mong muốn của các đợt truyền Methotrexate liều cao trong phác đồ MAP điều trị Sarcoma xương tại Bệnh viện K

Tác giả

Trần Tuyết Thanh Hải

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Nội - Nhi

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét tác dụng không mong muốn của các đợt truyền MTX liều cao trên các bệnh nhân sarcoma xương điều trị phác đồ MAP tại Bệnh viện K từ năm 2017-2019

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: các đợt truyền MTX liều cao cho các BN sarcoma xương được điều trị bằng phác đồ MAP

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Các đợt điều trị MTX liều cao của các BN thỏa mãn các điều kiện sau: BN được chẩn đoán xác định là sarcoma xương; BN được điều trị phác đồ MAP; Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: các đợt điều trị MTX liều cao của các BN không thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn: BN được điều trị MTX liều cao không phải phác đồ MAP. Hồ sơ ghi chép không đầy đủ. Không tuân thủ quy trình truyền theo hướng dẫn của phác đồ

- Thời gian: 01/01/2017-01/07/2019

- Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu

- Cỡ mẫu: lấy mẫu thuận tiện, n = 81