Nhận xét sự bộc lộ một số dấu ấn sinh học trong phân tầng nguy cơ của u Lympho không Hodgkin típ tế bào áo nang tại Bệnh viện K

Tác giả

Trương Thị Hoàng Lan

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung