Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng,mô bệnh học và di căn hạch của ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I,II,III tại bệnh viện K từ 2007-2010

Tác giả

Trần Giang Châu

Năm đề tài

2011

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung