Nhận xét mối tương quan giữa nồng độ PSA và tổn thương xương trong ung thư tuyến tiền liệt

Tác giả

Lê Việt

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm tổn thương xương ở bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến trên hình ảnh xạ hình xương

- Nhận xét mối tương quan giữa nồng đọ PSA và tổn thương xương của bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: gồm 77 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến, có độ tuổi từ 50-80, được điều trị nội trú tai Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K, Tân Triều.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân có chẩn đoán xác định là ung thư tiền liệt tuyến bằng kết quả GPB được chỉ định chụp xạ hình xương SPECT với Tc-99m-MDP.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân có bệnh xương khác kết hợp: ung thư xương nguyên phát, đa u tủy xương. Bệnh nhân có bệnh ung thư khác. Bệnh nhân không tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, có chống chỉ định với an toàn phóng xạ.

- Thời gian: 1/2018 đến 9/2018

- Địa điểm: Khoa phẫu thuật tiết niệu- Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=77