Nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật u tủy cổ tại Khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thái Học

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nhóm tác giả

Nguyễn Đức Liên

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ u tủy cổ

- Nhận xét kết quả điều trị vi phẫu thuật u tủy cổ

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: đối tượng nghiên cứu 24 bệnh nhân có u tủy sống đoạn cổ được điều trị phẫu thuật, có kết quả giải phẫu bệnh rõ ràng tại Khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện K trong thời gian từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 09 năm 2021, phù hợp với tiêu chuẩn sau: gồm tất cả những bệnh nhân không phân biệt tuổi, giới được chẩn đoán u tủy cổ. Bệnh nhân đều được chụp cộng hưởng từ tủy cổ trước và sau điều trị. Các bệnh nhân đều có kết quả mô bệnh học rõ ràng. Bệnh án đầy đủ các chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ, ghi đầy đủ các phương pháp điều trị và có biên bản phẫu thuật. Chọn các bệnh án phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra theo mẫu bệnh án nghiên cứu. Các bệnh án ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ liên hệ khám lại sau điều trị.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân sau mổ không có kết quả mô bệnh học hoặc kết quả mô bệnh học không rõ ràng. Bệnh nhân mổ u tủy không phải u tủy cổ. Loại trừ nhóm u tủy ngoài màng cứng (u cột sống). Hồ sơ bệnh án không rõ rang, không đầy đủ, rách nát, không có phim chụp cộng hưởng từ cột sống cổ. Bệnh nhân không cung cấp đầy đủ thông tin sau điều trị.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2017 đến tháng 9/2021

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả lâm sàng, tiến cứu kết hợp hồi cứu không đối chứng.

- Cỡ mẫu: chọn mẫu toàn bộ, thuận tiện bao gồm tất cả các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn lựa chọn trong thời gian nghiên cứu, n=24.