Nhận xét kết quả của nội soi đường mũi trong chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hóa trên

Tác giả

Bùi Ánh Tuyết, Bùi Việt Nga

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm nội soi đường tiêu hóa trên bằng dây nội soi đường mũi

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân trên 18 tuổi. Được chỉ định làm nội soi để chẩn đoán bệnh hoặc kiểm tra sức khỏe. Bệnh nhân không có chống chỉ định nội soi dạ dày. Bệnh nhân đồng ý nội soi dạ dày. Bệnh nhân có chấn thương dị dạng mũi với nhóm bệnh nhân soi máy đường miệng.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân chưa đủ 18 tuổi. Có chổng chỉ định nội soi dạ dày. Bệnh nhân không đồng ý nội soi.

- Thời gian: từ 4/2018 đến 11/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang có đối chứng

- Cỡ mẫu: n=200