Nhận xét kết quả bước đầu xạ trị điều biến liều (IMRT - MLC) cho bệnh nhân ung thư vú điều trị bảo tồn tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Công Hoàng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 3

Nhóm tác giả

Nguyễn Công Hoàng, Bùi Quang Vinh, Lê Văn Quảng, Vũ Hồng Thăng, Lê Hồng Quang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét kết quả bước đầu xạ trị điều biến liều (IMRT) cho bệnh nhân ung thư vú điều trị bảo tồn tại bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Gồm 84 bệnh nhân nữ UTV giai đoạn I-II được điều trị bảo tồn tại bệnh viện K Hà Nội từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2018.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định (GPBL là ung thư biểu mô tuyến vú). BN đủ tiêu chuẩn điều trị bảo tồn và đã phẫu thuật bảo tồn tại bệnh viện K. BN được xếp giai đoạn sau phẫu thuật là giai đoạn I-II (T1-2N0-1M0). Chỉ số toàn trạng (Performance status-PS): 0-2. Không có các chống chỉ định điều trị bổ trợ sau phẫu thuật (HC-TX). Bệnh nhân tự nguyện tham gia vào nghiên cứu (có ký cam kết). Bệnh nhân được điều trị toàn thân khi có chỉ định. Xạ trị bằng kỹ thuật Forward IMRT (Field in Field). Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Có thông tin địa chỉ liên lạc của bệnh nhân sau điều trị.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không có chỉ định điều trị bảo tồn: (tổn thương đa ổ, có vi vôi hóa lan tỏa trên phim chụp vú…) Có tiền sử chiếu xạ vào vùng vú. Ung thư vú hai bên. Có thai hoặc cho con bú. Có bệnh mạn tính trầm trọng đe dọa tính mạng trong thời gian tiến hành nghiên cứu.
- Thời gian: từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2018.
- Địa điểm: Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng
- Cỡ mẫu: n=84.