Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng kinh nguyệt bệnh nhân ung thư vú điều trị phác đồ AC-T

Tác giả

Nguyễn Văn Hải

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Nhóm tác giả

Nguyễn Tiến Quang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng kinh nguyệt của bệnh nhân ung thư vú được điều trị bằng phác đồ hóa chất 4AC - 4T.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu bao gồm 111 BN nữ còn kinh nguyệt được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến vú điều trị phác đồ hoá trị bổ trợ 4AC-4T tại bệnh viện K trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2018.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô xâm nhập của vú, còn kinh nguyệt, được điều trị bổ trợ phác đồ 4AC-4T, không có tiền sử cắt buồng trứng, không điều trị ức chế buồng trứng bằng phẫu thuật, xạ trị hay thuốc sau kết thúc hoá trị, có hồ sơ ghi nhận thông tin đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: UTV với thể mô bệnh học khác, UTV thứ phát, bệnh. nhân bỏ điều trị, không điều trị đủ đợt hóa chất, BN không đạt những tiêu chuẩn lựa chọn ở trên.
- Thời gian: từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2018.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu.
- Cỡ mẫu: n=111.