Nhận xét đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng và kết quả điều trị Sarcom tử cung tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Trọng Diệp

Năm đề tài

2019

Cấp

Nhà nước

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân sarcom tử cung được điều trị tại BVK từ 01/2014 đến 10/2019
- Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến tiên lượng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định sarcom tử cung và điều trị tại BVK giai đoạn từ 01/2014 đến 10/2019 thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: được chẩn đoán xác định sarcom tử cung bằng mô bệnh học tại BVK. Không mắc các bệnh lý cấp và hoặc mãn tính có nguy cơ tử cung gần. Thể trạng chung khá trở lên đảm bảo đủ điều kiện phẫu thuật, gây mê hồi sức hoặc điều trị bổ trợ. Chỉ số toàn trạng từ 0-3 điểm.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mất thông tin sau điều trị.

- Thời gian: tiến hành từ 01/2019 đến 11/2019 tại BVK

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp với tiến cứu có theo dõi dọc

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 30