Nhận xét đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố liên quan đến chăm sóc mở thông dạ dày cho người bệnh ung thư thực quản tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Văn Thành

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm người bệnh ung thư thực quản được mở thông dạ dày tại Bệnh viện K
- Phân tích một số yếu tố liên quan đến chăm sóc người bệnh ung thư thực quản được mở thông dạ dày
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư thực quản được mở thông dạ dày đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN ung thư thực quản được mở thông dạ dày đang điều trị và đồng ý tham gia nghiên cứu; BN có thể nghe hiểu, giao tiếp được và không có bất thường về ý thức.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không giao tiếp được, BN mắc các bệnh cấp và mạn tính trầm trọng và có nguy cơ tử vong trong thời gian gần; Có tiền sử mắc ung thư thứ hai trong quá trình điều trị; Bỏ dở điều trị; Không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Thời gian nghiên cứu: 01/2019 - 08/2020
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện, n = 390
- Phương pháp thu thập số liệu: sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn