Nhận xét chất lượng giấc ngủ và yếu tố liên quan đến giấc ngủ của bệnh nhân sau mổ u cột sống - u tủy tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Thị Giang

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân sau phẫu thuật u cột sống
- Mô tả một số yếu tố liên quan đến giấc ngủ của bệnh nhân sau phẫu thuật u cột sống

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được phẫu thuật u cột sống tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định là u cột sống đã được phẫu thuật lấy u và đã trải qua ba đêm ngủ sau phẫu thuật. Điều trị nội trú tại khoa Ngoại thần Kinh, Bệnh viện K. BN đồng ý tham gia nghiên cứu.

+Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đồng ý tham gia nghiên cứu. BN có tiền sử bệnh lý mất ngủ.

- Thời gian nghiên cứu: 04/2020 - 09/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu cắt ngang không đối chứng

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 52