Nghiên cứu về biến chứng của phẫu thuật nội soi 3D trong mổ ung thư đường tiêu hoá tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tỷ lệ biến chứng của phẫu thuật nội soi 3D điều trị ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng
- Phân tích mối liên quan các biến chứng của phẫu thuật nội soi 3D mổ ung thư dạ dày, đại trưc tràng với một số yếu tố liên quan

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm bệnh nhân UTDD: Các bệnh nhân UTDD được chẩn đoán xác định bằng kết quả mô bệnh học sinh thiết trước mổ: ung thu biểu mô tuyến. Giai đoạn bệnh T1 đến T3, kích thước u<5cm, chưa có di căn xa M0. Không có tiền sử mổ bụng vùng trên rốn cũ. Không có rối loạn hô hấp, suy tim, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đồng ý mổ bằng phương pháp PTNS 3D cắt toàn bộ dạ nạo vét hạch D2. Có hồ sơ bệnh án ghi chép và theo dõi đầy đủ

+Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm bệnh nhân UTĐTT: Các bệnh nhân UTĐTT được chẩn đoán xác định bằng kết quả mô bệnh học sinh thiết trước mổ: ung thư biểu mô tuyến. Giai đoạn bệnh T1 đến T3, kích thước u < 5cm, chưa có di căn xa M0. Không có tiền sử mổ bụng cũ. Không có rối loạn hô hấp, suy tim, rối loạn đông máu không kiểm soát được. Bệnh nhân đồng ý mổ bằng phương pháp PTNS 3D cắt UTĐTT. Có hồ sơ bệnh án ghi chép và theo dõi đầy đủ.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân được mổ bằng PTNS 2D. Hồ sơ bệnh án ghi chép và theo dõi không đầy đủ.

- Thời gian: từ 1/2017 đến 11/2018

- Địa điểm: Khoa ngoại Bụng 1 - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả: tiền cứu kết hợp với hồi cứu

- Cỡ mẫu: thuận tiện n>30