Nghiên cứu vai trò sinh thiết kim qua đường trực tràng trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến.

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Tân Triều

Nội dung