Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt điều trị ung thư trực tràng thấp

Tác giả

Hoàng Mạnh Thắng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư trực tràng thấp được phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt
- Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt trong điều trị ung thư trực tràng thấp

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 48 bệnh nhân có cẩn đoán UTTT thấp được phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt tại Bệnh viện K.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định ung thư trực tràng thấp: u các rìa hậu môn dưới 6cm, kết quả mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến. Giai đoạn T1-4N0-2M0, được xạ trị bổ trợ trước nếu có chỉ định. Được phẫu thuật nội soi bảo tồn cơ thắt. Có hồ sơ đầy đủ. Có thông tin theo dõi sau điều trị.

+Tiêu chuẩn loại trừ: UTTT trung bình hoặc cao. Mô bệnh học là ung thư biểu mô vảy, ung thư hắc tố, lymphoma. Mắc các bệnh lý nội khoa nặng không thể tiến hành PTNS. Bệnh nhân không chấp nhận phẫu thuật nội soi. Hồ sơ ghi chép không đầy đủ. Mất thông tin theo dõi sau điều trị.

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thời gian:

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu kết hợp hồi cứu

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n=48