Nghiên cứu tác dụng của gây tê tủy sống kết hợp gây tê thần kinh bịt trong phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang do ung thư

Tác giả

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Nội dung