Nghiên cứu sử dụng miệng nối bên tận sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng

Tác giả

Chử Quốc Hoàn

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân ung thư trực tràng được phẫu thuật cắt trước thấp
- Đánh giá kết quả thực hiện miệng nối bên tận sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng thông qua kết quả sớm phẫu thuật và chức năng đại tiện sau mổ

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân được chẩn đoán sau mổ là ung thư trực tràng, được phẫu thuật cắt trước thấp tại Bệnh viện K và thực hiện miệng nối bên tận. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến trực tràng. Được phẫu thuật mở cắt đoạn trực tràng, vét hạch và được thực hiện miệng nối đại trực tràng thấp bên tận qua đường bụng. Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ và được theo dõi sau điều trị.

+Tiêu chuẩn loại trừ: UTTT không được phẫu thuật cắt đoạn hoặc cắt đoạn nhưng không thực hiện miệng nối bên tận. Không có hồ sơ lưu trữ đầy đủ hoặc mắt thông tin theo dõi sau điều trị. Bệnh nhân phẫu thuật nối bên tận bằng kĩ thuật phẫu tích liên cơ thắt (miệng nối dưới đường lược). Bệnh nhân có những rối loạn cơ tròn do các nguyên nhân khác.

- Thời gian: 

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=42