Nghiên cứu sự chuyển vị gen C-MYC, Gen BCL2 và/hoặc Gen BCL6 trong nhóm u lympho không Hodgkin tế bào B độ ác tính cao tại Bệnh viện K năm 2021

Tác giả

Trương Thị Hoàng Lan

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch của u lympho không Hodgkin tế bào độ ác tính cao tại Bệnh viện K năm 2021

- Đánh giá tỷ lệ tái sắp xếp gen C-MYC, gen BCL2 và./hoặc gen BCL6 trong u lympho không Hodgkin tế bào B dộ ác tính cao tại bệnh viện K năm 2021

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Có đầy đủ tiêu bản HE và/hoặc khối nến đủ chất lượng cho chẩn đoán. Đủ thông tin cần nghiên cứu trong hồ sơ bệnh án.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Chẩn đoán GPB và HMMD không phải là u lympho không Hodgkin tế bào B dộ ác tính cao. Mẫu bệnh phẩm không đủ để chẩn đoán GPB và HMMD

- Thời gian: 1/2019 đến 1/2021

- Địa điểm: Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=32