Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng của ung thư hắc tố da tại Bệnh viện K

Tác giả

Vũ Thanh Phương

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tam Hiệp

Nhóm tác giả

Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Chủ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học ung thư hắc tố da

- Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng ảnh hưởng đến kết quả điều trị

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN UTHT da giai đoạn II, III có u nguyên phát được phẫu thuật triệt căn đơn thuần tại BVK từ 2009-2019.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN bị UTHT da giai đoạn II, III được phẫu thuật cắt rộng u, vét hạch khu vực triệt căn đơn thuần. Có mô bệnh học là UTHT da. Có hồ sơ bệnh viện lưu trữ. Còn tiêu bản khối nến có đủ bệnh phẩm để chẩn đoán mô bệnh học và hóa mô miễn dịch.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: các trường hợp không thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn.

- Thời gian: 2009-2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả, kết hợp tiến cứu và hồi cứu

- Cỡ mẫu: lấy mẫu toàn bộ, chọn mẫu có chủ đích, n = 207