Nghiên cứu mô bệnh học và sự bộc lộ nguyên bào xơ, nguyên bào xơ-cơ trong mô đệm u trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Khuyên

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử,Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nhóm tác giả

Tạ Văn Tờ, Nguyễn Cảnh Hiệp, Lã Thị Hải Yến

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến đại tràng theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới 2019 - Xác định tình trạng bộc lộ α-SMA, Transgelin với nguyễn bào xơ, nguyên bào xơ cơ trong mô đệm u và đối chiếu với một số đặc điểm mô bệnh học

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Kết quả xét nghiệm mô bệnh học bệnh phẩm sau mổ bằng phương pháp nhuộm HE (Hematoxylin-Eosin) là ung thư biểu mô tuyến đại tràng. Còn tiêu bản lưu trữ, đảm bảo chất lượng để chẩn đoán. Có đầy đủ thông tin mã hồ sơ của bệnh nhân.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có kèm theo ung thư khác, gồm cả các UTĐT không phải là ung thư biểu mô tuyến. Bệnh nhân có Hội chứng đa polyp tuyến gia đình (FAP) và Hội chứng ung thư đại trực tràng không polyp di truyền (HNPCC). Bệnh nhân có tiền sử xạ trị hoặc hóa trị trước đó.

- Thời gian: 10/202 đến 3/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=120