Nghiên cứu mô bệnh học và sự bộc lộ một số dấu ấn hóa mô miễn dịch trong u lympho nang

Tác giả

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử

Nhóm tác giả

Trịnh Ngọc Sơn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học u lympho nang

- Xác định tỷ lệ bộc lộ kháng nguyên CD5, CD10, CD20, BCL2, BCL6, MUM1, P53, Ki67 và đối chiếu với mô bệnh học

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán trên bệnh phẩm phẫu thuật. Không phân biệt bệnh phẩm u nguyên phát hay tái phát. Còn đủ các tiêu bản và/hoặc khối nến bệnh phẩm đủ chất lượng để chẩn đoán và/hoặc nhuộm HE, HMMD nếu cần. Có đầy đủ thông tin cần nghiên cứu trong hồ sơ bệnh án.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Loại trừ các trường hợp được chẩn đoán trên bệnh phẩm sinh thiết kim.

- Thời gian: 8/2017 đến 8/2021

- Địa điểm: Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=44