Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III,IV (M0) bằng phối hợp hóa xạ trị

Tác giả

Bùi Công Toàn

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Tổng hợp

Nội dung