Nghiên cứu hiệu quả của Sorafenib trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn muộn

Tác giả

Nguyễn Thị Sang

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nội dung