Nghiên cứu giá trị của sinh thiết kim qua da dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thận ở người lớn.

Tác giả

Nguyễn Văn Thi

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung