Nghiên cứu giá trị của chuỗi xung cộng hưởng từ khuếch tán trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

Tác giả

Nguyễn Quang Toàn

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung