Nghiên cứu giá trị của chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong chẩn đoán bệnh ung thư buồng trứng

Tác giả

Phạm Thị Diệu Hà

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

-Tìm hiểu mối tương quan giữa chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong chẩn đoán ban đầu ung thư buồng trứng.

- Tìm hiểu mối tương quan giữa chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong chẩn đoán tái phát ung thư buồng trứng.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: gồm các bệnh nhân được chẩn đoán UTBT được phẫu thuật và điều trị hóa chất tại bệnh viện K từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2021. Lựa chọn bệnh nhân được chẩn đoán UTBMBT nguyên phát, bệnh nhân có xét nghiệm HE4. CA125 trước điều trị.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân có bất kỳ bệnh ung thư nào kèm theo hoặc UTBT thứ phát. Bệnh nhân đang mang thai, Bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối hoặc trải qua cấy ghép cơ thể. Bệnh nhân không đồng ý hợp tác nghiên cứu.

- Thời gian: từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2021.

- Địa điểm: Bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả có theo dõi dọc.

- Cỡ mẫu: n=133.